0

0

Luistertoets. Hoor eers die stem:   

62

[altmış iki]

62

[altmış iki]

62

[altmış iki]

[twee en sestig]

83

[seksen üç]

83

[seksen üç]

83

[seksen üç]

[drie en tagtig]

93

[doksan üç]

93

[doksan üç]

93

[doksan üç]

[drie en negentig]

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

35

[otuz beş]

[vyf en dertig]

62
[altmış iki]
[twee en sestig]
83
[seksen üç]
[drie en tagtig]
93
[doksan üç]
[drie en negentig]
35
[otuz beş]
[vyf en dertig]