0

0

Luistertoets. Hoor eers die stem:   

48

[kırk sekiz]

48

[kırk sekiz]

48

[kırk sekiz]

[agt en veertig]

99

[doksan dokuz]

99

[doksan dokuz]

99

[doksan dokuz]

[nege en negentig]

9

[dokuz]

9

[dokuz]

9

[dokuz]

[nege]

19

[on dokuz]

19

[on dokuz]

19

[on dokuz]

[negentien]

48
[kırk sekiz]
[agt en veertig]
99
[doksan dokuz]
[nege en negentig]
9
[dokuz]
[nege]
19
[on dokuz]
[negentien]