0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

98

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

[деветдесет и осем]

[devetdeset i osem]

79

[седемдесет и девет]

[sedemdeset i devet]

79

[седемдесет и девет]

[sedemdeset i devet]

79

[седемдесет и девет]

[sedemdeset i devet]

[седемдесет и девет]

[sedemdeset i devet]

14

[четиринайсет]

[chetirinayset]

14

[четиринайсет]

[chetirinayset]

14

[четиринайсет]

[chetirinayset]

[четиринайсет]

[chetirinayset]

99

[деветдесет и девет]

[devetdeset i devet]

99

[деветдесет и девет]

[devetdeset i devet]

99

[деветдесет и девет]

[devetdeset i devet]

[деветдесет и девет]

[devetdeset i devet]
98
[деветдесет и осем]
[devetdeset i osem]
[деветдесет и осем]
[devetdeset i osem]
79
[седемдесет и девет]
[sedemdeset i devet]
[седемдесет и девет]
[sedemdeset i devet]
14
[четиринайсет]
[chetirinayset]
[четиринайсет]
[chetirinayset]
99
[деветдесет и девет]
[devetdeset i devet]
[деветдесет и девет]
[devetdeset i devet]