0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

100

[stotina]

100

[stotina]

100

[stotina]

[сто]

[sto]

74

[sedamdeset i četiri]

74

[sedamdeset i četiri]

74

[sedamdeset i četiri]

[седемдесет и четири]

[sedemdeset i chetiri]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

[четирийсет]

[chetiriyset]

66

[šezdeset i šest]

66

[šezdeset i šest]

66

[šezdeset i šest]

[шейсет и шест]

[sheyset i shest]
100
[stotina]
[сто]
[sto]
74
[sedamdeset i četiri]
[седемдесет и четири]
[sedemdeset i chetiri]
40
[četrdeset]
[четирийсет]
[chetiriyset]
66
[šezdeset i šest]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]