0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

28

[dvacet osm]

28

[dvacet osm]

28

[dvacet osm]

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

62

[šedesát dva]

62

[šedesát dva]

62

[šedesát dva]

[шейсет и две]

[sheyset i dve]

7

[sedm]

7

[sedm]

7

[sedm]

[седем]

[sedem]

36

[třicet šest]

36

[třicet šest]

36

[třicet šest]

[трийсет и шест]

[triyset i shest]
28
[dvacet osm]
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
62
[šedesát dva]
[шейсет и две]
[sheyset i dve]
7
[sedm]
[седем]
[sedem]
36
[třicet šest]
[трийсет и шест]
[triyset i shest]