0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

69

[sixty-nine]

[шейсет и девет]

[sheyset i devet]

70

[seventy]

70

[seventy]

70

[seventy]

[седемдесет]

[sedemdeset]

45

[forty-five]

45

[forty-five]

45

[forty-five]

[четирийсет и пет]

[chetiriyset i pet]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

[четирийсет и девет]

[chetiriyset i devet]
69
[sixty-nine]
[шейсет и девет]
[sheyset i devet]
70
[seventy]
[седемдесет]
[sedemdeset]
45
[forty-five]
[четирийсет и пет]
[chetiriyset i pet]
49
[forty-nine]
[четирийсет и девет]
[chetiriyset i devet]