0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

[седем]

[sedem]

66

[sixty-six]

66

[sixty-six]

66

[sixty-six]

[шейсет и шест]

[sheyset i shest]

11

[eleven]

11

[eleven]

11

[eleven]

[единайсет]

[edinayset]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

[трийсет и девет]

[triyset i devet]
7
[seven]
[седем]
[sedem]
66
[sixty-six]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]
11
[eleven]
[единайсет]
[edinayset]
39
[thirty-nine]
[трийсет и девет]
[triyset i devet]