0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

2

[two]

2

[two]

2

[two]

[две]

[dve]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

59

[fifty-nine]

[петдесет и девет]

[petdeset i devet]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

99

[ninety-nine]

[деветдесет и девет]

[devetdeset i devet]

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

68

[sixty-eight]

[шейсет и осем]

[sheyset i osem]
2
[two]
[две]
[dve]
59
[fifty-nine]
[петдесет и девет]
[petdeset i devet]
99
[ninety-nine]
[деветдесет и девет]
[devetdeset i devet]
68
[sixty-eight]
[шейсет и осем]
[sheyset i osem]