0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

75

[sepdek kvin]

75

[sepdek kvin]

75

[sepdek kvin]

[седемдесет и пет]

[sedemdeset i pet]

83

[okdek tri]

83

[okdek tri]

83

[okdek tri]

[осемдесет и три]

[osemdeset i tri]

39

[tridek naŭ]

39

[tridek naŭ]

39

[tridek naŭ]

[трийсет и девет]

[triyset i devet]

76

[sepdek ses]

76

[sepdek ses]

76

[sepdek ses]

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]
75
[sepdek kvin]
[седемдесет и пет]
[sedemdeset i pet]
83
[okdek tri]
[осемдесет и три]
[osemdeset i tri]
39
[tridek naŭ]
[трийсет и девет]
[triyset i devet]
76
[sepdek ses]
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]