0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

4

[négy]

4

[négy]

4

[négy]

[четири]

[chetiri]

28

[huszonnyolc]

28

[huszonnyolc]

28

[huszonnyolc]

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

12

[tizenkettő]

12

[tizenkettő]

12

[tizenkettő]

[дванайсет]

[dvanayset]

42

[negyvenkettő]

42

[negyvenkettő]

42

[negyvenkettő]

[четирийсет и две]

[chetiriyset i dve]
4
[négy]
[четири]
[chetiri]
28
[huszonnyolc]
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
12
[tizenkettő]
[дванайсет]
[dvanayset]
42
[negyvenkettő]
[четирийсет и две]
[chetiriyset i dve]