0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

34

[서른넷]

[seoleunnes]

34

[서른넷]

[seoleunnes]

34

[서른넷]

[seoleunnes]

[трийсет и четири]

[triyset i chetiri]

35

[서른다섯]

[seoleundaseos]

35

[서른다섯]

[seoleundaseos]

35

[서른다섯]

[seoleundaseos]

[трийсет и пет]

[triyset i pet]

23

[스물셋]

[seumulses]

23

[스물셋]

[seumulses]

23

[스물셋]

[seumulses]

[двайсет и три]

[dvayset i tri]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

[две]

[dve]
34
[서른넷]
[seoleunnes]
[трийсет и четири]
[triyset i chetiri]
35
[서른다섯]
[seoleundaseos]
[трийсет и пет]
[triyset i pet]
23
[스물셋]
[seumulses]
[двайсет и три]
[dvayset i tri]
2
[둘]
[dul]
[две]
[dve]