0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

15

[piętnaście]

[петнайсет]

[petnayset]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

[двайсет]

[dvayset]

28

[dwadzieścia osiem]

28

[dwadzieścia osiem]

28

[dwadzieścia osiem]

[двайсет и осем]

[dvayset i osem]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

51

[pięćdziesiąt jeden]

[петдесет и едно]

[petdeset i yedno]
15
[piętnaście]
[петнайсет]
[petnayset]
20
[dwadzieścia]
[двайсет]
[dvayset]
28
[dwadzieścia osiem]
[двайсет и осем]
[dvayset i osem]
51
[pięćdziesiąt jeden]
[петдесет и едно]
[petdeset i yedno]