0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

21

[njёzetenjё]

[двайсет и едно]

[dvayset i yedno]

2

[dy]

2

[dy]

2

[dy]

[две]

[dve]

91

[nёntёdhjetёenjё]

91

[nёntёdhjetёenjё]

91

[nёntёdhjetёenjё]

[деветдесет и едно]

[devetdeset i yedno]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

[деветдесет и седем]

[devetdeset i sedem]
21
[njёzetenjё]
[двайсет и едно]
[dvayset i yedno]
2
[dy]
[две]
[dve]
91
[nёntёdhjetёenjё]
[деветдесет и едно]
[devetdeset i yedno]
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[деветдесет и седем]
[devetdeset i sedem]