0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

47

[четрдесет и седам]

[četrdeset i sedam]

47

[четрдесет и седам]

[četrdeset i sedam]

47

[четрдесет и седам]

[četrdeset i sedam]

[четирийсет и седем]

[chetiriyset i sedem]

59

[педесет и девет]

[pedeset i devet]

59

[педесет и девет]

[pedeset i devet]

59

[педесет и девет]

[pedeset i devet]

[петдесет и девет]

[petdeset i devet]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

76

[седамдесет и шест]

[sedamdeset i šest]

[седемдесет и шест]

[sedemdeset i shest]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

[двайсет и три]

[dvayset i tri]
47
[четрдесет и седам]
[četrdeset i sedam]
[четирийсет и седем]
[chetiriyset i sedem]
59
[педесет и девет]
[pedeset i devet]
[петдесет и девет]
[petdeset i devet]
76
[седамдесет и шест]
[sedamdeset i šest]
[седемдесет и шест]
[sedemdeset i shest]
23
[двадесет и три]
[dvadeset i tri]
[двайсет и три]
[dvayset i tri]