0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

93

[เก้าสิบสาม]

[деветдесет и три]

[devetdeset i tri]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

[трийсет и седем]

[triyset i sedem]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

19

[สิบเก้า]

[деветнайсет]

[devetnayset]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

[петдесет и три]

[petdeset i tri]
93
[เก้าสิบสาม]
[деветдесет и три]
[devetdeset i tri]
37
[สามสิบเจ็ด]
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
19
[สิบเก้า]
[деветнайсет]
[devetnayset]
53
[ห้าสิบสาม]
[петдесет и три]
[petdeset i tri]