0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

[двайсет и шест]

[dvayset i shest]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

100

[หนึ่งร้อย]

[сто]

[sto]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

37

[สามสิบเจ็ด]

[трийсет и седем]

[triyset i sedem]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

29

[ยี่สิบเก้า]

[двайсет и девет]

[dvayset i devet]
26
[ยี่สิบหก]
[двайсет и шест]
[dvayset i shest]
100
[หนึ่งร้อย]
[сто]
[sto]
37
[สามสิบเจ็ด]
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
29
[ยี่สิบเก้า]
[двайсет и девет]
[dvayset i devet]