0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

37

[otuz yedi]

[трийсет и седем]

[triyset i sedem]

56

[elli altı]

56

[elli altı]

56

[elli altı]

[петдесет и шест]

[petdeset i shest]

58

[elli sekiz]

58

[elli sekiz]

58

[elli sekiz]

[петдесет и осем]

[petdeset i osem]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

53

[elli üç]

[петдесет и три]

[petdeset i tri]
37
[otuz yedi]
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
56
[elli altı]
[петдесет и шест]
[petdeset i shest]
58
[elli sekiz]
[петдесет и осем]
[petdeset i osem]
53
[elli üç]
[петдесет и три]
[petdeset i tri]