0

0

Тест по слушане. Първо чуй гласа:   

36

[тридцять шість]

[trydtsyatʹ shistʹ]

36

[тридцять шість]

[trydtsyatʹ shistʹ]

36

[тридцять шість]

[trydtsyatʹ shistʹ]

[трийсет и шест]

[triyset i shest]

91

[дев’яносто один]

[devʺyanosto odyn]

91

[дев’яносто один]

[devʺyanosto odyn]

91

[дев’яносто один]

[devʺyanosto odyn]

[деветдесет и едно]

[devetdeset i yedno]

58

[п’ятдесят вісім]

[pʺyatdesyat visim]

58

[п’ятдесят вісім]

[pʺyatdesyat visim]

58

[п’ятдесят вісім]

[pʺyatdesyat visim]

[петдесет и осем]

[petdeset i osem]

64

[шістдесят чотири]

[shistdesyat chotyry]

64

[шістдесят чотири]

[shistdesyat chotyry]

64

[шістдесят чотири]

[shistdesyat chotyry]

[шейсет и четири]

[sheyset i chetiri]
36
[тридцять шість]
[trydtsyatʹ shistʹ]
[трийсет и шест]
[triyset i shest]
91
[дев’яносто один]
[devʺyanosto odyn]
[деветдесет и едно]
[devetdeset i yedno]
58
[п’ятдесят вісім]
[pʺyatdesyat visim]
[петдесет и осем]
[petdeset i osem]
64
[шістдесят чотири]
[shistdesyat chotyry]
[шейсет и четири]
[sheyset i chetiri]