0

0

Listening test. Hear the voice first:   

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

96

[sembilan puluh enam]

[devedeset i šest]

40

[empat puluh]

40

[empat puluh]

40

[empat puluh]

[četrdeset]

68

[enam puluh delapan]

68

[enam puluh delapan]

68

[enam puluh delapan]

[šezdeset i osam]

75

[tujuh puluh lima]

75

[tujuh puluh lima]

75

[tujuh puluh lima]

[sedamdeset i pet]

96
[sembilan puluh enam]
[devedeset i šest]
40
[empat puluh]
[četrdeset]
68
[enam puluh delapan]
[šezdeset i osam]
75
[tujuh puluh lima]
[sedamdeset i pet]