0

0

Listening test. Hear the voice first:   

42

[четириесет и два]

[chyetiriyesyet i dva]

42

[четириесет и два]

[chyetiriyesyet i dva]

42

[четириесет и два]

[chyetiriyesyet i dva]

[četrdeset i dva]

8

[осум]

[osoom]

8

[осум]

[osoom]

8

[осум]

[osoom]

[osam]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

[devedeset i sedam]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

56

[педесет и шест]

[pyedyesyet i shyest]

[pedeset i šest]

42
[четириесет и два]
[chyetiriyesyet i dva]
[četrdeset i dva]
8
[осум]
[osoom]
[osam]
97
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]
[devedeset i sedam]
56
[педесет и шест]
[pyedyesyet i shyest]
[pedeset i šest]