0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

88

[осемдесет и осем]

[osemdeset i osem]

[vuitanta-vuit]

81

[осемдесет и едно]

[osemdeset i yedno]

81

[осемдесет и едно]

[osemdeset i yedno]

81

[осемдесет и едно]

[osemdeset i yedno]

[vuitanta-u]

69

[шейсет и девет]

[sheyset i devet]

69

[шейсет и девет]

[sheyset i devet]

69

[шейсет и девет]

[sheyset i devet]

[seixanta-nou]

47

[четирийсет и седем]

[chetiriyset i sedem]

47

[четирийсет и седем]

[chetiriyset i sedem]

47

[четирийсет и седем]

[chetiriyset i sedem]

[quaranta-set]

88
[осемдесет и осем]
[osemdeset i osem]
[vuitanta-vuit]
81
[осемдесет и едно]
[osemdeset i yedno]
[vuitanta-u]
69
[шейсет и девет]
[sheyset i devet]
[seixanta-nou]
47
[четирийсет и седем]
[chetiriyset i sedem]
[quaranta-set]