0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

21

[twenty-one]

[vint-i-u]

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

23

[twenty-three]

[vint-i-tres]

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[tres]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

95

[ninety-five]

[noranta-cinc]

21
[twenty-one]
[vint-i-u]
23
[twenty-three]
[vint-i-tres]
3
[three]
[tres]
95
[ninety-five]
[noranta-cinc]