0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

3

[three]

3

[three]

3

[three]

[tres]

14

[fourteen]

14

[fourteen]

14

[fourteen]

[catorze]

60

[sixty]

60

[sixty]

60

[sixty]

[seixanta]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

63

[sixty-three]

[seixanta-tres]

3
[three]
[tres]
14
[fourteen]
[catorze]
60
[sixty]
[seixanta]
63
[sixty-three]
[seixanta-tres]