0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

70

[sepdek]

70

[sepdek]

70

[sepdek]

[setanta]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

89

[okdek naŭ]

[vuitanta-nou]

17

[dek sep]

17

[dek sep]

17

[dek sep]

[disset]

88

[okdek ok]

88

[okdek ok]

88

[okdek ok]

[vuitanta-vuit]

70
[sepdek]
[setanta]
89
[okdek naŭ]
[vuitanta-nou]
17
[dek sep]
[disset]
88
[okdek ok]
[vuitanta-vuit]