0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

73

[sepdek tri]

73

[sepdek tri]

73

[sepdek tri]

[setanta-tres]

70

[sepdek]

70

[sepdek]

70

[sepdek]

[setanta]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[tres]

44

[kvardek kvar]

44

[kvardek kvar]

44

[kvardek kvar]

[quaranta-quatre]

73
[sepdek tri]
[setanta-tres]
70
[sepdek]
[setanta]
3
[tri]
[tres]
44
[kvardek kvar]
[quaranta-quatre]