0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

38

[treinta y ocho]

38

[treinta y ocho]

38

[treinta y ocho]

[trenta-vuit]

6

[seis]

6

[seis]

6

[seis]

[sis]

2

[dos]

2

[dos]

2

[dos]

[dos] / [dues]

78

[setenta y ocho]

78

[setenta y ocho]

78

[setenta y ocho]

[setanta-vuit]

38
[treinta y ocho]
[trenta-vuit]
6
[seis]
[sis]
2
[dos]
[dos] / [dues]
78
[setenta y ocho]
[setanta-vuit]