0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

11

[undici]

11

[undici]

11

[undici]

[onze]

56

[cinquantasei]

56

[cinquantasei]

56

[cinquantasei]

[cinquanta-sis]

31

[trentuno]

31

[trentuno]

31

[trentuno]

[trenta-u]

24

[ventiquattro]

24

[ventiquattro]

24

[ventiquattro]

[vint-i-quatre]

11
[undici]
[onze]
56
[cinquantasei]
[cinquanta-sis]
31
[trentuno]
[trenta-u]
24
[ventiquattro]
[vint-i-quatre]