0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

[quaranta-set]

17

[ჩვიდმეტი]

[chvidmet'i]

17

[ჩვიდმეტი]

[chvidmet'i]

17

[ჩვიდმეტი]

[chvidmet'i]

[disset]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

[setanta]

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

[quaranta-dos]

47
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
[quaranta-set]
17
[ჩვიდმეტი]
[chvidmet'i]
[disset]
70
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
[setanta]
42
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
[quaranta-dos]