0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

62

[sekstito]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

[seixanta-dos]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

[vuitanta-sis]

29

[tjueni]

29

[tjueni]

29

[tjueni]

[vint-i-nou]

10

[ti]

10

[ti]

10

[ti]

[deu]

62
[sekstito]
[seixanta-dos]
86
[åttiseks]
[vuitanta-sis]
29
[tjueni]
[vint-i-nou]
10
[ti]
[deu]