0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

[quaranta-dos]

83

[åttitre]

83

[åttitre]

83

[åttitre]

[vuitanta-tres]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

87

[åttisju]

[vuitanta-set]

6

[seks]

6

[seks]

6

[seks]

[sis]

42
[førtito], to og førti
[quaranta-dos]
83
[åttitre]
[vuitanta-tres]
87
[åttisju]
[vuitanta-set]
6
[seks]
[sis]