0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

7

[sete]

7

[sete]

7

[sete]

[set]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

78

[setenta e oito]

[setanta-vuit]

98

[noventa e oito]

98

[noventa e oito]

98

[noventa e oito]

[noranta-vuit]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

81

[oitenta e um]

[vuitanta-u]

7
[sete]
[set]
78
[setenta e oito]
[setanta-vuit]
98
[noventa e oito]
[noranta-vuit]
81
[oitenta e um]
[vuitanta-u]