0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

39

[trinta e nove]

39

[trinta e nove]

39

[trinta e nove]

[trenta-nou]

13

[treze]

13

[treze]

13

[treze]

[tretze]

32

[trinta e dois]

32

[trinta e dois]

32

[trinta e dois]

[trenta-dos]

6

[seis]

6

[seis]

6

[seis]

[sis]

39
[trinta e nove]
[trenta-nou]
13
[treze]
[tretze]
32
[trinta e dois]
[trenta-dos]
6
[seis]
[sis]