0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

95

[deväťdesiatpäť]

95

[deväťdesiatpäť]

95

[deväťdesiatpäť]

[noranta-cinc]

82

[osemdesiatdva]

82

[osemdesiatdva]

82

[osemdesiatdva]

[vuitanta-dos]

58

[päťdesiatosem]

58

[päťdesiatosem]

58

[päťdesiatosem]

[cinquanta-vuit]

24

[dvadsaťštyri]

24

[dvadsaťštyri]

24

[dvadsaťštyri]

[vint-i-quatre]

95
[deväťdesiatpäť]
[noranta-cinc]
82
[osemdesiatdva]
[vuitanta-dos]
58
[päťdesiatosem]
[cinquanta-vuit]
24
[dvadsaťštyri]
[vint-i-quatre]