0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

91

[nёntёdhjetёenjё]

91

[nёntёdhjetёenjё]

91

[nёntёdhjetёenjё]

[noranta-u]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

65

[gjashtёdhjetёepesё]

[seixanta-cinc]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

[seixanta-vuit]

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

11

[njёmbёdhjetё]

[onze]

91
[nёntёdhjetёenjё]
[noranta-u]
65
[gjashtёdhjetёepesё]
[seixanta-cinc]
68
[gjashtёdhjetёetetё]
[seixanta-vuit]
11
[njёmbёdhjetё]
[onze]