0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

91

[doksan bir]

91

[doksan bir]

91

[doksan bir]

[noranta-u]

27

[yirmi yedi]

27

[yirmi yedi]

27

[yirmi yedi]

[vint-i-set]

90

[doksan]

90

[doksan]

90

[doksan]

[noranta]

3

[üç]

3

[üç]

3

[üç]

[tres]

91
[doksan bir]
[noranta-u]
27
[yirmi yedi]
[vint-i-set]
90
[doksan]
[noranta]
3
[üç]
[tres]