0

0

Prova de comprensió oral. Escolta primer la veu:   

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

[setanta]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

55

[elli beş]

[cinquanta-cinc]

71

[yetmiş bir]

71

[yetmiş bir]

71

[yetmiş bir]

[setanta]

12

[on iki]

12

[on iki]

12

[on iki]

[dotze]

70
[yetmiş]
[setanta]
55
[elli beş]
[cinquanta-cinc]
71
[yetmiş bir]
[setanta]
12
[on iki]
[dotze]