0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

64

[sixty-four]

[šedesát čtyři]

7

[seven]

7

[seven]

7

[seven]

[sedm]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

46

[forty-six]

[čtyřicet šest]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

39

[thirty-nine]

[třicet devět]

64
[sixty-four]
[šedesát čtyři]
7
[seven]
[sedm]
46
[forty-six]
[čtyřicet šest]
39
[thirty-nine]
[třicet devět]