0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

22

[twenty-two]

[dvacet dva]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

44

[forty-four]

[čtyřicet čtyři]

14

[fourteen]

14

[fourteen]

14

[fourteen]

[čtrnáct]

88

[eighty-eight]

88

[eighty-eight]

88

[eighty-eight]

[osmdesát osm]

22
[twenty-two]
[dvacet dva]
44
[forty-four]
[čtyřicet čtyři]
14
[fourteen]
[čtrnáct]
88
[eighty-eight]
[osmdesát osm]