0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

50

[հիսուն]

[hisun]

50

[հիսուն]

[hisun]

50

[հիսուն]

[hisun]

[padesát]

57

[հիսունյոթ]

[hisunyot’]

57

[հիսունյոթ]

[hisunyot’]

57

[հիսունյոթ]

[hisunyot’]

[padesát sedm]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

83

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]

[osmdesát tři]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

71

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

[sedmdesát jedna]

50
[հիսուն]
[hisun]
[padesát]
57
[հիսունյոթ]
[hisunyot’]
[padesát sedm]
83
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]
[osmdesát tři]
71
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
[sedmdesát jedna]