0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

70

[settanta]

70

[settanta]

70

[settanta]

[sedmdesát]

53

[cinquantatré]

53

[cinquantatré]

53

[cinquantatré]

[padesát tři]

49

[quarantanove]

49

[quarantanove]

49

[quarantanove]

[čtyřicet devět]

60

[sessanta]

60

[sessanta]

60

[sessanta]

[šedesát]

70
[settanta]
[sedmdesát]
53
[cinquantatré]
[padesát tři]
49
[quarantanove]
[čtyřicet devět]
60
[sessanta]
[šedesát]