0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

[čtrnáct]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

[devadesát devět]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

53

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

[padesát tři]

66

[სამოცდაექვსი]

[samotsdaekvsi]

66

[სამოცდაექვსი]

[samotsdaekvsi]

66

[სამოცდაექვსი]

[samotsdaekvsi]

[šedesát šest]

14
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
[čtrnáct]
99
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
[devadesát devět]
53
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
[padesát tři]
66
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
[šedesát šest]