0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

26

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

26

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

26

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

[dvacet šest]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

[čtyřicet devět]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

89

[ოთხმოცდაცხრა]

[otkhmotsdatskhra]

[osmdesát devět]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

20

[ოცი]

[otsi]

[dvacet]

26
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
[dvacet šest]
49
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
[čtyřicet devět]
89
[ოთხმოცდაცხრა]
[otkhmotsdatskhra]
[osmdesát devět]
20
[ოცი]
[otsi]
[dvacet]