0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

53

[piecdesmit trīs]

53

[piecdesmit trīs]

53

[piecdesmit trīs]

[padesát tři]

92

[deviņdesmit divi]

92

[deviņdesmit divi]

92

[deviņdesmit divi]

[devadesát dva]

6

[seši]

6

[seši]

6

[seši]

[šest]

56

[piecdesmit seši]

56

[piecdesmit seši]

56

[piecdesmit seši]

[padesát šest]

53
[piecdesmit trīs]
[padesát tři]
92
[deviņdesmit divi]
[devadesát dva]
6
[seši]
[šest]
56
[piecdesmit seši]
[padesát šest]