0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

18

[atten]

18

[atten]

18

[atten]

[osmnáct]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

27

[tjuesju]

[dvacet sedm]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

44

[førtifire]

[čtyřicet čtyři]

19

[nitten]

19

[nitten]

19

[nitten]

[devatenáct]

18
[atten]
[osmnáct]
27
[tjuesju]
[dvacet sedm]
44
[førtifire]
[čtyřicet čtyři]
19
[nitten]
[devatenáct]