0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

91

[noventa e um]

91

[noventa e um]

91

[noventa e um]

[devadesát jedna]

75

[setenta e cinco]

75

[setenta e cinco]

75

[setenta e cinco]

[sedmdesát pět]

14

[catorze]

14

[catorze]

14

[catorze]

[čtrnáct]

52

[cinquenta e dois]

52

[cinquenta e dois]

52

[cinquenta e dois]

[padesát dva]

91
[noventa e um]
[devadesát jedna]
75
[setenta e cinco]
[sedmdesát pět]
14
[catorze]
[čtrnáct]
52
[cinquenta e dois]
[padesát dva]