0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

[čtyřicet]

13

[treisprezece]

13

[treisprezece]

13

[treisprezece]

[třináct]

5

[cinci]

5

[cinci]

5

[cinci]

[pět]

62

[şaizeci şi doi]

62

[şaizeci şi doi]

62

[şaizeci şi doi]

[šedesát dva]

40
[patruzeci]
[čtyřicet]
13
[treisprezece]
[třináct]
5
[cinci]
[pět]
62
[şaizeci şi doi]
[šedesát dva]