0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

68

[šesťdesiatosem]

68

[šesťdesiatosem]

68

[šesťdesiatosem]

[šedesát osm]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

49

[štyridsaťdeväť]

[čtyřicet devět]

70

[sedemdesiat]

70

[sedemdesiat]

70

[sedemdesiat]

[sedmdesát]

55

[päťdesiatpäť]

55

[päťdesiatpäť]

55

[päťdesiatpäť]

[padesát pět]

68
[šesťdesiatosem]
[šedesát osm]
49
[štyridsaťdeväť]
[čtyřicet devět]
70
[sedemdesiat]
[sedmdesát]
55
[päťdesiatpäť]
[padesát pět]