0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

85

[åttiofem]

[osmdesát pět]

62

[sextiotvå]

62

[sextiotvå]

62

[sextiotvå]

[šedesát dva]

24

[tjugofyra]

24

[tjugofyra]

24

[tjugofyra]

[dvacet čtyři]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

[čtyřicet sedm]

85
[åttiofem]
[osmdesát pět]
62
[sextiotvå]
[šedesát dva]
24
[tjugofyra]
[dvacet čtyři]
47
[fyrtiosju]
[čtyřicet sedm]