0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

[dvacet čtyři]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

91

[เก้าสิบเอ็ด]

[devadesát jedna]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

57

[ห้าสิบเจ็ด]

[padesát sedm]

18

[สิบแปด]

18

[สิบแปด]

18

[สิบแปด]

[osmnáct]

24
[ยี่สิบสี่]
[dvacet čtyři]
91
[เก้าสิบเอ็ด]
[devadesát jedna]
57
[ห้าสิบเจ็ด]
[padesát sedm]
18
[สิบแปด]
[osmnáct]