0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

88

[seksen sekiz]

[osmdesát osm]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

[sedmdesát tři]

65

[altmış beş]

65

[altmış beş]

65

[altmış beş]

[šedesát pět]

50

[elli]

50

[elli]

50

[elli]

[padesát]

88
[seksen sekiz]
[osmdesát osm]
73
[yetmiş üç]
[sedmdesát tři]
65
[altmış beş]
[šedesát pět]
50
[elli]
[padesát]