0

0

Test poslechu. Nejdříve si poslechněte hlas:   

80

[seksen]

80

[seksen]

80

[seksen]

[osmdesát]

2

[iki]

2

[iki]

2

[iki]

[dvě]

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

44

[kırk dört]

[čtyřicet čtyři]

20

[yirmi]

20

[yirmi]

20

[yirmi]

[dvacet]

80
[seksen]
[osmdesát]
2
[iki]
[dvě]
44
[kırk dört]
[čtyřicet čtyři]
20
[yirmi]
[dvacet]