0

0

Lyttetest. Lyt til stemmen først:   

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

42

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

[toogfyrre]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

59

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]

[nioghalvtreds]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

[nioghalvfjerds]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[enoghalvfjerds]

42
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
[toogfyrre]
59
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
[nioghalvtreds]
79
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
[nioghalvfjerds]
71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[enoghalvfjerds]