0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

21

[ሃያ አንድ]

[haya ānidi]

21

[ሃያ አንድ]

[haya ānidi]

21

[ሃያ አንድ]

[haya ānidi]

[είκοσι ένα]

[eíkosi éna]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

1

[አንድ]

[ānidi]

[ένα]

[éna]

83

[ሰማንያ ሶስት]

[semaniya sositi]

83

[ሰማንያ ሶስት]

[semaniya sositi]

83

[ሰማንያ ሶስት]

[semaniya sositi]

[ογδόντα τρία]

[ogdónta tría]

65

[ስልሳ አምስት]

[silisa āmisiti]

65

[ስልሳ አምስት]

[silisa āmisiti]

65

[ስልሳ አምስት]

[silisa āmisiti]

[εξήντα πέντε]

[exḗnta pénte]
21
[ሃያ አንድ]
[haya ānidi]
[είκοσι ένα]
[eíkosi éna]
1
[አንድ]
[ānidi]
[ένα]
[éna]
83
[ሰማንያ ሶስት]
[semaniya sositi]
[ογδόντα τρία]
[ogdónta tría]
65
[ስልሳ አምስት]
[silisa āmisiti]
[εξήντα πέντε]
[exḗnta pénte]