0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

45

[አርባ አምስት]

[āriba āmisiti]

[σαράντα πέντε]

[saránta pénte]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

17

[አስራ ሰባት]

[āsira sebati]

[δεκαεπτά]

[dekaeptá]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

86

[ሰማንያ ስድስት]

[semaniya sidisiti]

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

46

[አርባ ስድስት]

[āriba sidisiti]

[σαράντα έξι]

[saránta éxi]
45
[አርባ አምስት]
[āriba āmisiti]
[σαράντα πέντε]
[saránta pénte]
17
[አስራ ሰባት]
[āsira sebati]
[δεκαεπτά]
[dekaeptá]
86
[ሰማንያ ስድስት]
[semaniya sidisiti]
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
46
[አርባ ስድስት]
[āriba sidisiti]
[σαράντα έξι]
[saránta éxi]