0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

‫94

[أربعة وتسعون]‬

[arabeat wataseun]

[ενενήντα τέσσερα]

[enenḗnta téssera]

‫52

[اثنان وخمسون]‬

[athnan wakhamsuna]

‫52

[اثنان وخمسون]‬

[athnan wakhamsuna]

‫52

[اثنان وخمسون]‬

[athnan wakhamsuna]

[πενήντα δύο]

[penḗnta dýo]

‫20

[عشرون]‬

[eshurun]

‫20

[عشرون]‬

[eshurun]

‫20

[عشرون]‬

[eshurun]

[είκοσι]

[eíkosi]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

‫14

[أربعة عشر]‬

[arabeat eashr]

[δεκατέσσερα]

[dekatéssera]
‫94
[أربعة وتسعون]‬
[arabeat wataseun]
[ενενήντα τέσσερα]
[enenḗnta téssera]
‫52
[اثنان وخمسون]‬
[athnan wakhamsuna]
[πενήντα δύο]
[penḗnta dýo]
‫20
[عشرون]‬
[eshurun]
[είκοσι]
[eíkosi]
‫14
[أربعة عشر]‬
[arabeat eashr]
[δεκατέσσερα]
[dekatéssera]