0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

92

[дзевяноста два]

[dzevyanosta dva]

92

[дзевяноста два]

[dzevyanosta dva]

92

[дзевяноста два]

[dzevyanosta dva]

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

44

[сорак чатыры]

[sorak chatyry]

[σαράντα τέσσερα]

[saránta téssera]

68

[шэсцьдзесят восем]

[shests’dzesyat vosem]

68

[шэсцьдзесят восем]

[shests’dzesyat vosem]

68

[шэсцьдзесят восем]

[shests’dzesyat vosem]

[εξήντα οκτώ]

[exḗnta oktṓ]

82

[восемдзесят два]

[vosemdzesyat dva]

82

[восемдзесят два]

[vosemdzesyat dva]

82

[восемдзесят два]

[vosemdzesyat dva]

[ογδόντα δύο]

[ogdónta dýo]
92
[дзевяноста два]
[dzevyanosta dva]
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
44
[сорак чатыры]
[sorak chatyry]
[σαράντα τέσσερα]
[saránta téssera]
68
[шэсцьдзесят восем]
[shests’dzesyat vosem]
[εξήντα οκτώ]
[exḗnta oktṓ]
82
[восемдзесят два]
[vosemdzesyat dva]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]