0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

[নয়]

[naẏa]

[নয়]

[naẏa]

[নয়]

[naẏa]

[εννέα]

[ennéa]

৫০

[পঞ্চাশ]

[Pañcāśa]

৫০

[পঞ্চাশ]

[Pañcāśa]

৫০

[পঞ্চাশ]

[Pañcāśa]

[πενήντα]

[penḗnta]

৬৭

[সাতষট্টি]

[Sātaṣaṭṭi]

৬৭

[সাতষট্টি]

[Sātaṣaṭṭi]

৬৭

[সাতষট্টি]

[Sātaṣaṭṭi]

[εξήντα επτά]

[exḗnta eptá]

৩৩

[তেত্রিশ]

[tētriśa]

৩৩

[তেত্রিশ]

[tētriśa]

৩৩

[তেত্রিশ]

[tētriśa]

[τριάντα τρία]

[triánta tría]

[নয়]
[naẏa]
[εννέα]
[ennéa]
৫০
[পঞ্চাশ]
[Pañcāśa]
[πενήντα]
[penḗnta]
৬৭
[সাতষট্টি]
[Sātaṣaṭṭi]
[εξήντα επτά]
[exḗnta eptá]
৩৩
[তেত্রিশ]
[tētriśa]
[τριάντα τρία]
[triánta tría]