0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

11

[onze]

11

[onze]

11

[onze]

[έντεκα]

[énteka]

50

[cinquanta]

50

[cinquanta]

50

[cinquanta]

[πενήντα]

[penḗnta]

82

[vuitanta-dos]

82

[vuitanta-dos]

82

[vuitanta-dos]

[ογδόντα δύο]

[ogdónta dýo]

61

[seixanta-u]

61

[seixanta-u]

61

[seixanta-u]

[εξήντα ένα]

[exḗnta éna]
11
[onze]
[έντεκα]
[énteka]
50
[cinquanta]
[πενήντα]
[penḗnta]
82
[vuitanta-dos]
[ογδόντα δύο]
[ogdónta dýo]
61
[seixanta-u]
[εξήντα ένα]
[exḗnta éna]