0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

10

[deset]

10

[deset]

10

[deset]

[δέκα]

[déka]

99

[devadesát devět]

99

[devadesát devět]

99

[devadesát devět]

[ενενήντα εννέα]

[enenḗnta ennéa]

29

[dvacet devět]

29

[dvacet devět]

29

[dvacet devět]

[είκοσι εννέα]

[eíkosi ennéa]

59

[padesát devět]

59

[padesát devět]

59

[padesát devět]

[πενήντα εννέα]

[penḗnta ennéa]
10
[deset]
[δέκα]
[déka]
99
[devadesát devět]
[ενενήντα εννέα]
[enenḗnta ennéa]
29
[dvacet devět]
[είκοσι εννέα]
[eíkosi ennéa]
59
[padesát devět]
[πενήντα εννέα]
[penḗnta ennéa]