0

0

Τεστ ανάγνωσης, Ακούστε πρώτα την φωνή:   

79

[nioghalvfjerds]

79

[nioghalvfjerds]

79

[nioghalvfjerds]

[εβδομήντα εννέα]

[ebdomḗnta ennéa]

18

[atten]

18

[atten]

18

[atten]

[δεκαοκτώ]

[dekaoktṓ]

9

[ni]

9

[ni]

9

[ni]

[εννέα]

[ennéa]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

76

[seksoghalvfjerds]

[εβδομήντα έξι]

[ebdomḗnta éxi]
79
[nioghalvfjerds]
[εβδομήντα εννέα]
[ebdomḗnta ennéa]
18
[atten]
[δεκαοκτώ]
[dekaoktṓ]
9
[ni]
[εννέα]
[ennéa]
76
[seksoghalvfjerds]
[εβδομήντα έξι]
[ebdomḗnta éxi]